ביום שלישי ה 24/04/18 מהשעה 18:00 ועד ה 24/04/18 בשעה 20:00 הישרות לא יהיה זמין עקב תחזוקת שרתים

Starting Tuesday 24/04/18 at 18:00 until Tuesday 24/04/18 20:00 service will be unavailable due to servers maintenance